Mateřská škola Čechtice

informace z první ruky

Úvod

Mateřská škola Čechtice je škola s dlouhodobou historií. Zahájila svou činnost ve školním roce 1947 – 1948. Do roku 1952 byla jednotřídní mateřská škola umístěna v přízemí čechtického zámku, správou byla spojena s obecnou školou. V roce 1952 se přestěhovala do budovy prvního stupně základní školy, kde byly k dispozici čtyři místnosti – šatna, kuchyň a dvě třídy. Nová trojtřídní budova mateřské školy byla postavena v roce 1978. V roce 1998 byly postaveny nad školou byty.

Mateřská škola Čechtice je v současné době příspěvkovou organizací vystupující v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů plynoucích. Jejím zřizovatelem je Městys Čechtice sídlící na náměstí Dr. Tyrše 56. Příspěvková organizace Mateřská škola Čechtice byla ustanovena Zřizovací listinou, která nabyla účinnosti dnem 1.ledna 2003 a vymezuje postavení, práva a povinnosti organizace, v příloze pak majetek svěřený do správy. Hlavním účelem MŠ vymezeném ve zřizovací listině je zabezpečovat v souladu s § 3 zákona č.79/1978 Sb. o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů předškolní výchovu.

V součastné době má naše škola tři třídy. Třídy jsou prostorné, vzdušné s velkými okny, u každé třídy je menší šatna, hygienické zařízení, sklad na lehátka, šatna učitelek, u dvou tříd sklad na pomůcky. Spojující chodba mezi třídami vede do kuchyně a přípravné kuchyňky. Školní kuchyně byla na mateřské škole zrušena v září 1996. Nyní se jídlo dováží z kuchyně základní školy. Ve škole máme školní knihovnu, divadlo, malou dílnu pro děti, sborovnu a velký kabinet na hračky a  pomůcky.

             

V každé třídě s dětmi pracují dvě učitelky, v případě potřeby ještě pedagogický asistent. Za provoz školy odpovídá ředitelka.

             

Mateřská škola stojí na okraji Čechtic a soustřeďuje čechtické děti a děti dojíždějící z okolních vesnic.

             

Škola má standardní vybavení s průměrným množstvím a kvalitou pomůcek a hraček. Hračky a pomůcky pro různé činnosti uvnitř i venku jsou dle finančních možností obměňovány a doplňovány. Funkčně a tvořivě jsou využívány všechny dostupné přírodní i odpadové materiály, získávané nejčastěji ve spolupráci s rodiči.

Zahrada mateřské školy je prostorná, dostatečně velká, zařízená v přírodním stylu. Herní prvky zahrady jsou prostory pro pohybové hry – louka, palouk, klády, kameny na lezení a balancování, dřevěná šikmá stěna na šplhání, nerezová skluzavka, houpačka; prostory pro hry s přidělenými rolemi – domek Baby Jagy, domek stan, vláček, indiánská vesnička; prostory pro tvořivé a kreativní hry – pískoviště, potok, užitková zahrádka, tabule a klidné prostory s odpočinkovým charakterem – prvky na sezení, bludiště, hustá vegetace.

V současné době má naše škola kapacitu 81 dětí. Ve škole pracuje 6 pedagogických pracovníků (včetně ředitelky), 1 pedagogický asistent a 2 provozní zaměstnanci (školnice a ulízečka). Údržbu a drobné opravy zajišťují zaměstnanci městyse.

Spolupráci s rodiči je věnována velká pozornost. Vztah mezi pedagogy a rodiči funguje na základě partnerství, ve smyslu jejich aktivního podílu na chodu školy i organizaci různých školních aktivit, které vedou k neformálnímu propojení rodinné výchovy s předškolním vzděláváním v mateřské škole.

Provoz školy je hrazen příspěvkem Městyse Čechtice, mzdové náklady státní dotací. Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 400,- Kč měsíčně pro děti s celodenním pobytem. Stravování hradí rodiče v Základní škole Čechtice.

                  

 

 

Pro pokračování, musíte nejdříve souhlasit s použitím cookies ve vašem prohlížeči. Další informace

Na těchto stránkách používáme soubory cookies, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Použitím stránek s tímto nastavením souhlasíte.

Zavřít